امضا تفاهم نامه خرید یک رام قطار از سوی شهرداری منطقه ۲

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: امضا تفاهم نامه خرید یک رام قطار از سوی شهرداری منطقه ۲