"چپ ایران و رضا شاه" بخش چهارم نوشته ی رحیم اکبری با عنوان "نگاهی نو به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹"، است. در این بخش نویسنده به بررسی مواضع چپ ایران در برابر رضا شاه در مراحل شش گانه ای که هر کدام شاخص برخی تحولات مهم هستند می پردازد. از جمله :چپ ایران در قبل از کودتا، پیشینه تاریخی چپ ایران و تشکیل حکومت انقلابی گیلان و تاسیس حزب کمونیست ایران، پایگاه اصلی رضا خان در جنبش جمهوریخواهی و نخست وزیرشدن او، تصویب " قانون ممنوعیت مرام اشتراکی، تشدید سرکوب کمونیست ها و گروه ۵۳ نفر

منبع خبر: اخبار روز

اخبار مرتبط: رهبر انقلاب: کار جهادی، به معنی کار برخاسته از ایمان است