پیگیری جدی تشکیل شورا‌ی امر به معروف در یگان‌های نظامی و انتظامی کردستان

شیرود بزرگی با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: تشکیل شورای امر به معروف در یگان‌ها را به طور جدی پیگیری می‌کنیم.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: پیگیری جدی تشکیل شورا‌ی امر به معروف در یگان‌های نظامی و انتظامی کردستان