۱۰:۳۰ با رفع این اشکال پرسپولیس برنده قطعی دربی خواهد بود !

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: مطالبات برخی از طلبکاران پرسپولیس که حکم قطعی داشتند، پرداخت شد