غیبت دانشجویان علوم پزشکی شرکت کننده در پیاده روی اربعین موجه اعلام شد

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: غیبت دانشجویان علوم پزشکی شرکت کننده در پیاده روی اربعین موجه اعلام شد