تاکید بر افزایش فعالیت کارکنان به منظور رفع اطاله دادرسی

رئیس کل دادگستری استان ایلام با قضات و کارکنان دادگستری این استان دیدار و بر ضرورت افزایش فعالیت کارکنان برای رفع اطاله دادرسی تاکید کرد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: تاکید بر افزایش فعالیت کارکنان به منظور رفع اطاله دادرسی