انجام بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی، برنامه‌ راهبردی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تبیین مهمترین برنامه‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این استان، انجام بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی استان در سال جاری را، یکی از برنامه‌های راهبردی این ستاد در جهت حل مشکلات این واحد‌ها برشمرد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: انجام بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی، برنامه‌ راهبردی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی