آدرس جدید شعب دادگاه و دادسرای انقلاب اصفهان

شعب دادگاه و دادسرای انقلاب اصفهان مستقر در ساختمان دادگستری مرکز استان به مجتمع قضایی مرحوم آیت اله شاهرودی منتقل شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: آدرس جدید شعب دادگاه و دادسرای انقلاب اصفهان