درخواست‌های الزام به فک پلاک به صورت مستقیم به پلیس راهور ارجاع می‌شود

علی رشیدی گفت: در جهت تسهیل امور مراجعین به دستگاه قضایی، مقرر شد درخواست‌های الزام به فک پلاک مستقیماً به پلیس راهور ارجاع شود.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: درخواست‌های الزام به فک پلاک به صورت مستقیم به پلیس راهور ارجاع می‌شود