با تعلل در کاهش تعهدات خاطر دشمن را آسوده نکنید

اگر بپذیریم که نقشه اروپا و آمریکا براندازی آرام و با کم‌ترین هزینه و با خرج خود ایران است، دیگر نباید به گام‌های خوش باطن دلبسته باشیم و شیوه مقابله ما با غرب باید تغییر کلی پیدا کند. این تغییر باید ابتدا در پذیرش مذاکره بر سر هر چیز باشد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: با تعلل در کاهش تعهدات خاطر دشمن را آسوده نکنید