مدیریت جامع آبخیزداری در یک میلیون هکتار از اراضی کشور

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: فعالیت یونسکو برای انسجام فرهنگی و اجتماعی یزد موثر است