۲۷۳ میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت شد

اصفهان- ایرنا- مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حدود ۲۷۳ میلیارد تومان از مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت شده است.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: ۲۷۳ میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت شد