شکل‌گیری دریاچه‌های تایتان با انفجار نیتروژن!

بررسی‌های جدیدی که با استفاده از داده‌های ارائه شده توسط فضاپیمای کاسینی انجام شده، نشان می دهد برخی از دریاچه‌های کوچک متان در قمر تایتان زحل حاصل انفجار نیتروژن است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: شکل‌گیری دریاچه‌های تایتان با انفجار نیتروژن!