صدور قرار بازداشت بازیگر اهانت کننده به امام حسین

قرار بازداشت بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) صادر شد.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: صدور قرار بازداشت بازیگر اهانت کننده به امام حسین