بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) بازداشت شد؟ +عکس

قرار بازداشت بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) صادر شد

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) بازداشت شد؟ +عکس