جمهوری اسلامی در حال تصمیم گیری برای انجام یا عدم انجام سفر به نیویورک آمریکا هنوز برای تیم ج ا برای سفر به نیویورک ویزا صادر نکرده است


مقامات ج ا برای انجام سفر به نیویورک به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حال تصمیم‌گیری هستند.

به گزارش ایسنا ، با توجه به این که دولت آمریکا هنوز برای تیم جمهوری اسلامی ایران برای سفر به نیویورک ویزا صادر نکرده است و باید هیات مقدماتی ایران پیش از این برای انجام مقدمات سفر عازم نیویورک شده باشد، به علت عدم صدور ویزا تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است و ایران در حال تصمیم گیری  در مورد انجام و یا عدم انجام این سفر است.

بر اساس اطلاع ایسنا ، دولت آمریکا در اقدامی خصمانه تاکنون برای اعضای هیات ایران برای سفر به نیویورک ویزایی صادر نکرده است.

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: احتمال لغو سفر روحانی به نیویورک؛ آمریکا هنوز به هیئت ایرانی ویزا نداده