فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم به خدمت سربازی در مهر ماه ۹۸

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم در مهر ۹۸ فراخوانده شدند