غیبت تارتار و دستیارانش در تمرین نفت

مهدی تارتار و دستیارانش دیروز در تمرین نفت مسجد سلیمان حاضر نشدند. این در حالی بود که باشگاه برای همه اینها بلیط سفر به مسجد سلیمان را تهیه کرده بود.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: تداوم غیبت تارتار و دستیارانش در تمرینات نفت مسجدسلیمان