۶۰ خوابگاه جدید با ظرفیت ۱۲ هزار نفر به بهره برداری رسیده است

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: ۶۰ خوابگاه جدید با ظرفیت ۱۲ هزار نفر به بهره برداری رسیده است