قاضی صلواتی خطاب به متهم خاتمی ‎پور: پرداخت رشوه را به دستور سلسله مراتب گروه عظام انجام می‌دادید؟/ متهم: هر هزینه‌ای می‌کردیم شرکت پرداخت می‌کرد/ نماینده دادستان: پرداخت رشاء از سوی شرکت ساماندهی شده بود

ششمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: قاضی صلواتی خطاب به متهم خاتمی ‎پور: پرداخت رشوه را به دستور سلسله مراتب گروه عظام انجام می‌دادید؟/ متهم: هر هزینه‌ای می‌کردیم شرکت پرداخت می‌کرد/ نماینده دادستان: پرداخت رشاء از سوی شرکت ساماندهی شده بود