باید فضای اعلام اموال از سوی مسئولان فراهم شود

اسماعیلی گفت: عدادی از مسئولین کشور گفتند که می‌خواهیم لیست اموالمان را به صورت عمومی اعلام کنیم، باید فضای آن فراهم شود.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: باید فضای اعلام اموال از سوی مسئولان فراهم شود