جنبه مهم حماسه اربعین،پیام‌های سیاسی و تأثیرات جهانی آن است

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: صادرات خدمات فنی و مهندسی متاثر از تغییرات سیاسی است