رونمایی از سامانه الکترونیکی «الگوی مثلث توسعه اقتصادی استان»

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: طرح مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی به مدیریت کشور کمک کرده است