نقش احتمالی شرکت ترابری دریایی کاسکو چین در حمل غیرقانونی نفت ایران

شماری از نفتکش‌ها و کشتی‌های ترابری دریایی متعلق به شرکت چینی کاسکو برای رد گم کردن سامانه شناسایی خود را خاموش کرده‌اند. احتمال داده می‌شود که از این نفتکش‌ها برای حمل و نقل غیرقانونی نفت خام ایران بهره گرفته می‌شود.

منبع خبر: صدای آلمان

اخبار مرتبط: نقش احتمالی شرکت ترابری دریایی کاسکو چین در حمل غیرقانونی نفت ایران