اردوغان از آغاز عملیات نظامی در سوریه خبر داد

منبع خبر: فرارو

اخبار مرتبط: اردوغان از آغاز عملیات نظامی در سوریه خبر داد