آزادی تعدادی از کارگران هفت تپه که با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شدند

حسینی پویا گفت: کارگران هفت تپه آزاد شدند و هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: آزادی تعدادی از کارگران هفت تپه که با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شدند