میزان تثبیت مالکیت اراضی ملی در سامانه کاداستر کشوری رضایت بخش نیست

سید صادق سعادتیان: تاکنون ۱۰۵ میلیون هکتار از میزان ۱۳۱ میلیون هکتار اراضی ملی در سامانه کاداستر جانمایی شده که تنها ۲۵ میلیون هکتار آن دراین سامانه تثبیت شده است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: میزان تثبیت مالکیت اراضی ملی در سامانه کاداستر کشوری رضایت بخش نیست