لزوم تجهیز دستگاه قضایی و انتظامی به دانش روز

رییس کل دادگستری استان زنجان در نشست مشترک قضایی و انتظامی این استان بر لزوم تجهیز دستگاه قضایی و انتظامی به دانش روز تاکید کرد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: لزوم تجهیز دستگاه قضایی و انتظامی به دانش روز