تعامل دستگاه قضایی و انتظامی ثمرات بسیاری در ارائه خدمت به مردم داشته است

صالحی گفت: تعامل دو دستگاه قضایی و انتظامی، ثمرات بسیاری در ارائه خدمت به مردم داشته که خوشبختانه این تعامل و همکاری محکمتر از همیشه برقرار است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: تعامل دستگاه قضایی و انتظامی ثمرات بسیاری در ارائه خدمت به مردم داشته است