شیوه ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان یزد تغییر کرد

با هدف تکریم ارباب رجوع، احترام به کرامت و ارزش‌های انسانی و افزایش سرعت، دقت و شفافیت در ملاقات مردمی، شیوه اجرای برنامه ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان یزد تغییر کرد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: شیوه ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان یزد تغییر کرد