توجه به ورزش همگانی در دستور کار دستگاه‌ها باشد

قزوین - ایرنا -دستگاه‌های اجرایی استان به ورزش همگانی، توجه داشته و زمینه تشویق مردم به ویژه کارمندان دولت را به آن فراهم کنند.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: توجه به ورزش همگانی در دستور کار دستگاه‌ها باشد