مرکز هنرهای نمایشی بر عملکرد گروه‌های تئاتری نظارت بیشتری کند

تهران- ایرنا- دستیار کارگردان نمایش «جنگنامه‌ی غلامان»، گفت: انتظار می‌رود مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی تئاتر در کشور با نظارت دقیق بر عملکرد گروه‌های تئاتری نقش حمایت‌گر و در عین حال ناظر خود را به دقت حفظ کند.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: مرکز هنرهای نمایشی بر عملکرد گروه‌های تئاتری نظارت بیشتری کند