صادرات خدمات فنی و مهندسی متاثر از تغییرات سیاسی است

مشهد- ایرنا- رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی متاثر از تغییرات سیاسی و دیپلماسی های کشورهای هدف است.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: صادرات خدمات فنی و مهندسی متاثر از تغییرات سیاسی است