فرصت بیشتر به ستاره سیتی در پرونده اتهام نژادپرستی

اتحادیه فوتبال انگلیس تا امروز چهارشنبه به برناردو سیلوا ستاره منچسترسیتی فرصت داده بود تا در برابر اتهامات نژادپرستانه از خود دفاع کند ولی این فرصت سیلوا امروز به مدت 12 روز تمدید شد.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: فرصت بیشتر به ستاره سیتی در پرونده اتهام نژادپرستی