هیچ کارگری در خصوص هفت تپه در بازداشت نیست

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست