هرات مرکز اصلی کشت زعفران در افغانستان

رئیس اتحادیه زعفران کاران افغانستان با بیان اینکه هرات مرکز اصلی کشت زعفران در افغانستان است، گفت: واردات زعفران از کشورهای همسایه صحت ندارد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: هرات مرکز اصلی کشت زعفران در افغانستان