تمام کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد شده اند

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: ۶ کارگر بازداشتی هفت تپه آزاد شدند