ماجرای مسمومیت دانشجویان دانشگاه لرستان چه بود؟

مدیر دانشجویی دانشگاه لرستان به شایعه مسمومیت تعدادی از دانشجویان واکنش نشان داد.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: ماجرای مسمومیت دانشجویان دانشگاه لرستان چه بود؟