روسیه خواستار رفع تنش در مرز سوریه و ترکیه

روسیه به تهاجم ترکیه به شمال سوریه واکنش نشان داد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: روسیه خواستار رفع تنش در مرز سوریه و ترکیه