مرور روزنامه‌های اصفهان، پنجشنبه هجدهم مهر ۹۸

اصفهان- ایرنا- مرور روزنامه‌های چاپ اصفهان، پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۸

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: مرور روزنامه‌های اصفهان، پنجشنبه هجدهم مهر ۹۸