مدیرعامل قبلی پرسپولیس، سرپرست فدراسیون شد

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: مدیرعامل قبلی پرسپولیس، سرپرست فدراسیون شد