سرخط
تعداد زائران اربعین حسینی در کربلا به بیش از پانزده میلیون نفر رسید.