سرخط
ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای عضو کمیته مشترک تأمین بهینه نیاز‌های بازار کار کشور شد.