سرخط
بغداد - ایرنا - مرجعیت عالی عراق در حمایتی بی سابقه خواستار خودداری از اظهارات و اقداماتی شد که منزلت و جایگاه نیروهای مسلح و کسانی که داوطلبانه کنار آنها با تروریسم جنگیدند (الحشد الشعبی) را مخدوش می کند.