سرخط
رشت – ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت:  سازمان صمت با ۶۵ پروژه ، جهاد کشاورزی با ۱۳ پروژه و آب و فاضلاب با  ۹ پروژه  بیشترین پروژه های اقتصاد مقاومتی را در اختیار دارند .