سرخط
لوبه با درخشش پشت خط زن ایرانی خود توانست از سد لاتینا عبور کند.