سرخط
پپ گواردیولا در یکی دو سال اخیر همواره به عنوان یکی از نامزدهای هدایت یوونتوس مطرح بوده است.