از شایعه تا واقعیت یک عکس در فضای مجازی

عکس پل چوبی منتشر شده در فضای مجازی مربوط به منطقه دشتیاری چابهار نیست.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: از شایعه تا واقعیت یک عکس در فضای مجازی