سرخط
تعداد پیکر‌های شناسایی شده جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی به ۱۴۸ نفر رسید + اسامی/ ۵۷ جسد به خانواده‌ها تحویل داده شد سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: تعداد پیکر‌های شناسایی شده قربانیان حادثه سقوط هواپیما به ۱۴۸ نفر رسید. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با تطبیق نمونه‌های DNA، تعداد پیکر‌های شناسایی شده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی به ۱۴۸ نفر رسید. شناسایی سایر پیکر‌ها نیز در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران در حال انجام است. بر اساس این گزارش از کل پیکر‌های شناسایی شده تاکنون ۵۷ جسد به خانواده‌ها تحویل داده شده است. بر اساس این گزارش اسامی ۱۴۸ پیکر شناسایی شده به شرح زیر است: ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی 1 کیانا قاسمی 36 زهرا نقیبی 71 آیدا فرزانه 2 پگاه صفر پور 37 محمد جواد میانجی 72 میلاد قاسمی آریانی 3 دانیال قندچی 38 علی جواهری 73 حمید رضا ستاره کوکب 4 اوین ارسلانی 39 مهدی تاجیک 74 شهاب رعنا 5 کردیا مولائی 40 مهدی رضائی 75 فرشته مالکی دیزجی 6 هیوا مولائی 41 ایمان آقابالی 76 فرید آراسته 7 فراز فلسفی 42 سیاوش غفوری آذر 77 شهرام تاجیک 8 فائزه فلسفی 43 محمد صالحه 78 محمد معینی 9 درسا قندچی 44 نسیم رحمانی اصل 79 امیر حسین قربانی بهابادی 10 مایا زیبائی 45 آزاده کاوه 80 مجتبی عباس نژاد 11 شهرزاد هاشمی 46 دلارام داداش زاده 81 غزال نوریان 12 محمد مهدی الیاسی 47 سارا ممانی 82 صدف حاجی آقاوند 13 محمود عطار 48 رجا امید بخش 83 میترا احمدی 14 مطهره احمدی 49 سیاوش مقصودلو 84 فاطمه محمودی 15 محسن احمدی 50 پریا مقصودلو 85 ناصر پور شعبان اویشیی 16 سکینه احمدی 51 امیرحسین قاسمی 86 پانیز سلطانی 17 پونه گرجی 52 بهناز ابراهیمی خویی 87 مهدی محمدی 18 مهرداد نقیب لاهوتی 53 رامین احمدی 88 عایشه پور قادری 19 پارسا حسن نژاد 54 امیر اشرفی حبیب آبادی 89 فاطمه پساوند 20 بهاره حاج اسفندیاری 55 فروغ خادم 90 فاطمه کازرانی 21 میرمحمد مهدی صادقی 56 مریم ملک 91 فریده غلامی 22 آنیسا صادقی 57 شادی جمشیدی 92 سید ژیوان رحیمی 23 حمید رضا جوادی اصل 58 حدیث حیات داودی 93 زرگار رحیمی 24 کیان جوادی اصل 59 آرش پور ضرابی 94 پریناز قادرپناه 25 پدرام جدیدی 60 مهربان بدیعی اردستانی 95 فرزانه نادری 26 نیلوفر رزاقی خمسی 61 آلما اولادی 96 سید نوژان صدر 27 اردلان ابن الدین حمیدی 62 محمد حسین اسدی لاری 97 زهرا حسنی سعدی 28 کامیار ابن الدین حمیدی 63 زینب اسدی لاری 98 زین العابدین سعادت 29 آراد زارعی 64 سید مهران ابطحی فرونشانی 99 حسین رضائی 30 امیر مرادی 65 محمد عباس پور قادری 100 منصور اثنی عشری اصفهانی 31 الناز نبیئی 66 میلاد نهاوندی 101 مژگان دانشمند 32 رحیمه کاتبی 67 سید مهدی امامی 102 سید پدرام موسوی بفروئی 33 الگا کوبیوک 68 محمد حسین ساکت 103 سیده درینا موسوی 34 سمیرا شبیری 69 ساجده سرائیان 104 سیده دریا موسوی 35 محمد امین بیروتی 70 شیدا شادخو 105 روجا آزادیان   ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی 106 دریا طوقیان 121 شاهرخ اقبالی بازفت 136 سهند صادقی 107 مهسا امیر لیراوی 122 مریم آقا میری 137 الوند صادقی 108 محسن صلاحی 123 شهرزاد اقبالی بازفت 138 نگار برقعی 109 مرضیه فروتن 124 اولکسی نایو مکین 139 سهیلا معصومه شرف رضوی مقدم 110 شکوفه چوپان نژاد 125 اولینا مالاخووا 140 نیلوفر ابراهیم 111 صبا سعادت 126 والریا اوچاروک 141 سعید طهماسبی خادم اسدی 112 سارا سعادت 127 دنیس لیخنو 142 کسری ساعتی 113 محمد رضا کدخدا زاده 128 ماریا میکتوک 143 سهند هاتفی مستقیم 114 سعید کدخدازاده کاشانی 129 ایور مانکو 144 گاروین مرتب 115 فاطمه قاسمی دستجردی 130 یولیا سولو هوپ 145 مهدیه قوی 116 ریرا اسمعیلیون 131 ایمان قادر پناه 146 معصومه قوی 117 پریسا اقبالیان 132 شکیبا فقاهتی 147 فرهاد نیکنام 118 امیرحسین سعیدی نیا 133 رامتین مقدم 148 شریفه فقیهی 119 مهدی اسحقیان درچه 134 ارشیا ارباب بهرامی 149   120 ندا صدیقی 135 صوفی امامی 150       انتهای پیام/