سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت شد

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت شد
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم سردار حسین اشتری فرمانده ناجا، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت شد.

بر اساس این خبر، پیش تر سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت بود که از این پس بازنشسته شدند.

شایان ذکر است که سرهنگ عبدالوهاب حسنوند قبل از این سرکلانتر چهارم پلیس پایتخت بوده است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت شد